หมวดหมู่: อาหารเสริม I.M.U.RA เพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาว

อาหารเสริม I.M.U.RA เพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาว

อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาว อาหารเสริมช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน NK Cell (เซลล์เม็ดเลือดขาว) เพิ่มภูมิคุ้มกัน จากสารสกัดจากธรรมชาติ
สูตรเฉพาะจากงานวิจัย ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันสูงสุด

เลขที่ อย. : 1210516150077

Cart